سلام آخر...

میروم به خاطر دلم...

میروم به سوی حاصلم...

میروم ولی شکسته بالم...

خداحافظ ستاره های شب...

خداحافظ زمین و تاب وتب...

خداحافظ دل کبود و این لب...

خداحافظ همه خرابه ها...

خداحافظ سرشت این صدا...

خدا حافظ که جان رسیده بر لب...

/ 0 نظر / 19 بازدید